T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
.
Duyuru Panosu
DUMLUPINAR KAYMAKAMLIĞI
Yudumla


Bulunduğunuz Yer: Kamu Hizmet Standartları

 Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezi
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

EK-2

DUMLUPINAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA

 NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)
1 İzin İşleri İzin İsteği Ve Onayı Formu 1 Saat
2 Ölüm İşlemleri Defin Ruhsatı İstemi 1 Saat
3 Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi Yok 1 Saat
4 Arşivlerden Yararlanma Dilekçe 1 Saat
5 Taşınır Malzeme İstek Fişleri Taşınır İstek Formu 1 Saat
6 Lojman Talepleri Dilekçe 7 Gün
7 Evlilik Sağlık Raporu Evlendirme Memuru veya

Köy Muhtarı Sevki
3 Saat
8 Özel Diş Protez Lab.  Denetlenmesi Yok 2 Saat
9 Akıl Hastası Sevkleri Adli Merciler veya İlgili Branş Hekimi 2 Gün
10 Malzeme Giriş İşlemleri Malzeme İstek Fişi 1 Saat
11 Malzeme Çıkış İşlemleri Malzeme İstek Fişi 1 Saat
12 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri İlgili Birimin Resmi İstek Yazısı 5 gün
13 Kurum içi veya Kurum Dışı Araç Talepleri Araç Talep Formu veya İlgili Kurumca Araç İstek Resmi Yazısı  8 Saat
14 İstatistiki Bilgiler Formlar 7 gün
15 Ayıklama ve İmha Komisyonu İle İlgili İşlemler Onay/Olur 7 Gün
16 İmha işleri İmha İle İlgili Belgeler 7 Gün
17 İdari İşler Gerekli Belgeler 7 Gün
18 Aile Planlaması Hizmetleri ve Üreme Sağlığı Programları Şahıs Başvurusu 1 Saat
19 Personel İşleri Personel Bilgileri Özlük Dosyaları 15 gün 
20 Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezleri Evlilik Raporu Talep Dilekçesi 15 gün
21 Genel Evrak İşlemleri Evraklar 15 gün 
22 Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Önlenmesi Çalışmaları Bebek Ölümleri Bilgi Formu 20 Gün
23  Üreme Sağlığı Eğitimleri Eğitim Talebi Yazısı 20 Gün    
24 Disiplin Soruşturma İşleri Kaymakamlık Onayı 20 Gün
25 İhbar Şikayet ve Suç Duyuruları Dilekçe 20 gün
26 Birim ve Kurum Arşiv Devir İşlemleri Devir Teslim Tutanağı 30 Gün
27 Vatandaşların Şikayetleri Dilekçe 30 Gün
28 İşyeri Açılış İşlemleri Dilekçe 3 Saat
29 Yeşil Kart İşlemleri Başvuru Dilekçesi, Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı,   Nüfus Kayıt Örneği, Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu (3816 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince gerekli araştırma ve incelemenin yapılması) 7 gün
30 Anne Ölümlerini İzleme Sistemi  Anne Defin Bildirim Formu 30 Gün
31 Aşılama Çalışmaları Sağlık Personelinin Takibi İle  1 Saat
32 Genişletilmiş Bağışıklama Programı İşlemleri  13.03.2009 tarih ve 7941 Sayılı 2009/17 Sayılı GBP Genelgesi  30 Gün
33 Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hk. Genelge 2004/129,Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Genelge 2006/23-Bulaşıcı Hastalıkların Bildirim Sistemi Yönergesi 24.02.2004/1534, 30.05.2007 tarih ve 26537 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Yönetmeliği 6 ay
34 Tüberkülozlu Hastalar Şahısların Hastalıklarının Tespiti İle Verem Savaş Dispanserleri 6 ay
35 Salgın Raporları ve İncelemeleri Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.07.1999 tarih ve 8567 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Yöntemleri (Salgın) Hk.yazısı.  7 Gün
36 Çevre Sağlığı Şikâyetleri İle İlgili İşlemler Dilekçe 15 gün
37  İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kararı Yok 2 Gün
38 Sularla İlgili İşlemler Form 020

Performans Değerlendirme Formu
5 ay
39 Piyasa Denetimleri  Evrak istenmiyor,Denetimler Sağlık Bakanlığınca yapılacak Piyasa Gözetimi ve denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yapılmaktadır.  4 Saat
40 Oyuncaklar İlgili

İşlemler
OyuncakYönetmeliği; 7-16 madde

Tip inceleme belgesi*Onaylanmış kuruluşa sunduğu belgenin kopyaları*Onaylanmış tipe uygun üretim yapıldığını gösteren araçların tanımı*üretimin ayrıntılı tanımı*Oyuncağın tanımı,

 *Üreticinin adı ve adresi ve *oyuncağın üretildiği yer, Üretilecek oyuncağın numunesi ile birlikte ayrıntılı üretim ve tasarım bilgisi.

Onaylanmış kuruluş, tip incelemesi için bu bilgiler haricinde gerekli diğer bilgileri üreticiden isteyebilir.
4 Saat
41 Hizmet İçi Eğitimler Yok 2 Saat
42 Halk Eğitimleri Yok 2 Saat
43 Dumansız Hava Sahası İrtibat Merkezine yapılan 4207 Sayılı Kanun ihlalleri ihbarları Belge İstenmemektedir. İhbarı Müteakip Denetim Ekipleri Veya Kolluk Kuvvetleri Yönlendirilir. 3 Saat
44 Yerinde Otopsi Uygulaması Yok 8 Saat
        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksik belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
       Kamu Hizmet Standartları Tablosu Ek-2 Tüm Toplum Sağlığı Merkezlerini Kapsamaktadır.
  İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı Soyadı Yasemin ZÜMRÜT Menderes TOPÇUOĞLU
Görev Ünvanı Toplum Sağlığı Merkesi Sorumlu Tabipi Dumlupınar Kaymakamı
Adresi İlgili Toplum Sağlığ Merkezi Dumlupınar Kaymakamlığı
Telefon Numarası 274 3712029 274 3712155
Faks Numarası 274 3712224 274 3712157
e-posta adresi bilgi@dumlupinar.gov.tr


Bu içerik toplam 33.988 kez gösterildi, Site toplam 296.504 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 15 kişi geziyor.Menderes TOPÇUOĞLU Kaymakam

dumlupinar@gov.tr Tel: (02743712155) Fax: (02743712157)
dumlupinar_kaymakamlik_yaziisleri@hotmail.com